Photos MWC 2015

Coot Winkler Prins en Christien Duhoux The Award for Cynthia Peacock

Coot Winkler Prins en Christien Duhoux secretly signing the Pioneer Award for Cynthia Peacock.

Author Ofelia Garcia and editor Christien Duhoux present the book 'It is no problem. . . '

Author Ofelia Garcia and editor Christien Duhoux showing copies of the book ‘It is no problem. . . ‘

Christien Duhoux arranging the official presentation of the Pioneer Award

Christien Duhoux with Henk Stenvers and César García arranging the official presentation of the Pioneer Award.

Cynthia Peacock shows that she is now officially a 'Pioneer'.

Cynthia Peacock showing that she is now officially a Pioneer in the Mennonite community world-wide.

Sylvia Shirk carries copies of 'It is no problem. . . ' for her co-authors from the Radical Anabaptist Women of New York City, USA.

Sylvia Shirk carrying a stack of copies of ‘It is no problem. . . ‘ for her co-authors, other Radical Anabaptist Women of New York City, USA.

Good to see you again – verslag van MWC 2015

[Te verschijnen in Doopsgezind NL 2015-09]

‘Wat leuk dat ik je zie …’ ‘Hey, I haven’t seen you since … Paraguay? Ethiopia? Really, Calcutta?’ ‘Grossartig, dass du auch wieder da bist.’ ‘Comment vas tu et comment va ton soeur?’ Als je dit na elkaar leest, valt het nog wel mee, maar het klinkt dus door elkaar aangevuld met veel meer talen, met klapzoenen, omhelzingen waarbij de lucht uit je longen wordt geperst, klappen op je schouder waarvan je gemakkelijk zou kunnen instorten als je niet tegelijkertijd van iemand een hand kreeg. Mensen in kleuren en maten, van baby tot hoogbejaard, ‘from every corner of the earth‘. Buiten is het behoorlijk warm en vochtig, binnen blaast de airconditioning je op volle sterkte richting verkoudheid. Gelukkig hebben we al in de week voor het congres op Messiah College een sjaal gekregen gemaakt van oude T-shirts.

[. . .]

Anne gaat naar Amerika – Christien Duhoux-Rueb

Het boek

Het Anne Zernike Fund heeft een boek uitgegeven met verhalen van vrouwelijke predikanten uit Noord, Midden en Zuid Amerika, Afrika en Europa. De titel is ‘It’s no problem, at least not for me’ en als je het boek omdraait heet het ineens ‘No es un problema, al menos no para mi’. De verhalen zijn er dus zowel in het engelen als in het Spaans en gaan over de soms vreemde obstakels die vrouwelijke predikanten tegenkomen en de oplossingen die ze daar soms wel en soms niet voor vinden. Als het goed is wordt het boek in doopsgezind nl besproken.

In Nederland is het verkrijgbaar voor € 10,- plus verzendkosten via de website (www.annezernikefund.nl)

De workshop

Anne presenteert zich ook in een workshop over gender challenges in a changing world – met een Spaanse tolk. We hadden een interactieve workshop voorbereid voor 20 mensen – we krijgen een tent toegewezen voor 200, dus er moet worden geïmproviseerd. Coot Winkler Prins en ik zijn gelukkig ervaren genoeg om daarvan niet wakker te liggen. Verreweg de meeste stoelen zijn bezet. Men maakt kennis met de uitdagingen in het leven van Anne Zernike, die de eerste … waarom was dat nu net zo’n punt? En wat zegt dat over onze kijk op het leven? Er werd enthousiast verhalen uitgewisseld en ook al zijn de tijden veranderd, men herkende toch veel van het leven van Anne in de ervaringen van nu.

NB de workshop is ook te gebruiken bij zusterkringen, gemeenteavonden enz. dus mail, bel of schrijf ons al dan niet via dgWereldWerk.

De award

Cynthia Peacock uit India krijgt namens het Anne Zernike Fund een Pioneer Award uitgereikt voor haar inzet voor rechten van vrouwen. Jarenlang heeft zij zich voor MWC ingezet als vertegenwoordiger voor ZuidWest Azie en als voorzitter van de Deacons Commissie. Daarmee is zij roldoorbrekend in een door mannen gedomineerde omgeving geweest. Door de jaren was zij een bron van inspiratie voor velen. Een haag van (pers)fotografen maakt het moment extra bijzonder.

Pioneer Award, Workshop and Book at MWC 2015

It’s no problem, at least not for me …

Anne could have said it, but she didn’t. For Anne Zernike (1887-1972), the first ordained Mennonite pastor in the Netherlands (1911) the problem was never that she was a woman and a pastor. From her liberal upbringing the strong belief stemmed that you could be whatever you wanted to be as long as you had the talent required. And talents she certainly had.

Though Anne didn’t think there (or she) was a problem, others did. That has changed since the past century in the Netherlands. Many Mennonite and other denominations have ordained women pastors and these are theologically, socially and culturally widely accepted. However, in other parts of the world that isn’t always the case. So the Anne Zernike Fund was established (2011) in memory of Anne Zernike to support Mennonite and Anabaptist women pastors,

  • Acknowledging with an award those congregations that ordain a woman pastor for the first time
  • Helping women theology students with a modest additional financial support.

In Africa and Europe awards are already decorating church walls and the Anne Zernike fund has supported women from Central and South America and from India thusfar.

During MWC 2015 the Anne Zernike Fund hopes to hand out a Pioneer Award to a special role model and a workshop will be given entitled ‘Gender challenges in a changing world’. And we proudly present a book with stories by women pastors and theologicy students about the obstacles they face in getting recognition or sometimes even a chance to do voluntary work in their congregation. The book is titled ‘It’s no problem, at least not for me’ and is doubled faced in English and Spanish.

Premio Pionero, Taller y Libro durante el CCM 2015

No es problema, al menos no para mí…

Ella pudo haberlo dicho, pero no lo dijo. Para Anne Zernike (1887-1972), la primera pastora ordenada en Holanda (1911), el problema nunca fue que ella fuera mujer y “pastor” al mismo tiempo. Desde su crianza liberal germinó la fuerte creencia de que uno puede ser lo que quiera ser, siempre y cuando tenga el talento necesario. Y talentos ciertamente ella tenía.

Aunque Anne no creyó que hubiese problema (o que ella fuese un problema), otros de hecho si lo creyeron. Eso ha cambiado desde el siglo pasado en Holanda; muchos menonitas y otras denominaciones han ordenado pastores mujeres y estas son ampliamente aceptadas teológica, social y culturalmente. Sin embargo, ese no ha sido el mismo caso en otras partes del mundo. De modo que el Fondo Anne Zernike se estableció (2011) en memoria de la misma para apoyar a mujeres pastores menonitas y anabautistas, para:

– Reconocer con un premio a las congregaciones que ordenan por primera vez a una mujer pastor.

– Ayudar a mujeres estudiantes de teología con un apoyo financiero adicional modesto.

En África y Europa las condecoraciones ya están adornando las paredes de iglesias y el Fondo de Anne Zernike también ha apoyado mujeres en la India, Centro y Sur América hasta el momento.

Durante el CMM (Congreso Mundial Menonita) 2015 el Fondo Anne Zernike espera entregar un Premio Pionero a un modelo de conducta especial y se dará un taller titulado “Desafíos de género en un mundo cambiante”. Y orgullosamente presentamos un libro con historias de mujeres pastores y estudiantes de teología sobre los obstáculos que enfrentan para conseguir el reconocimiento e incluso a veces la oportunidad de hacer trabajo voluntario en sus congregaciones. El libro se titula “No es problema, al menos no para mí” y se hizo en doble-cara en Inglés y Español.

Traducción: Jamie and Juan Urrutia