Over

Het Anne Zernike Fonds is opgericht op 6 november 2011 met het doel de positie van vrouwelijke doopsgezinde (mennonite/anabaptist) theologen en pastores overal ter wereld te verbeteren en bestendigen

  1. door te streven naar een hecht netwerk van betrokkenheid en morele steun
  2. en door een beperkte aanvullende toelage indien nodig
  3. en door gemeentes overal ter wereld die voor het eerst een vrouwelijke pastor in dienst nemen te belonen met een award met toelichting.

Het Anne Zernike Fund is gevestigd in Nederland, werkt samen met doopsgezind WereldWerk, het dgWW Scholarship Fund en andere relevante instanties, maar is inhoudelijk, financieel en juridisch onafhankelijk.

 

Bestuur:

Ds. Liesbet Geijlvoet – voorzitter

Mevr. Antje van Dijk – penningmeester

Ds. Coot Winkler Prins – secretaris

Dr. Iris van der Tuin – beurzen

 

Bank: IBAN NL27 TRIO 0786880333 van Doopsgezind WereldWerk te Deventer, Nederland. Noem: Anne Zernike Fund. DG WereldWerk is een ANBI-erkende instelling.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s